DET SLUTTER HER!

FRIDA, CVR nr. 41857552, dansk forening for frihed og sundhed (vedtægter), har den 1. september 2021 anlagt retssag mod Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeren, Statsministeren, Erhvervsministeriet og Kulturministeriet. for at stoppe de danske corona-restriktioner! Læs stævningen og her er vores pressemeddelelse. Du kan læse mere detaljeret om retssagen på dens egen undermenu (kommer snart!). Her er foreløbigt listen med bilag.

På internettet kan man se, at der i juni 2021 skulle gennemføres en folkeafstemning i Schweiz, hvor alle stemmeberettigede schweizere fik lejlighed til at stemme om et forslag om, at den schweiziske regering skulle fratages muligheden for at lave flere corona-restriktioneri, men FRIDA er ikke bekendt med, om afstemningen er blevet gennemført, eller med dens resultatii.

FRIDA mener, at tiden længe har været inde til, at samtlige danske corona-restriktioner fjernes; faktisk mener FRIDA, at de aldrig har været nødvendige, gavnlige eller fornuftige.

Formålet med sagen er at standse mindretalsregeringens og dens ministres mulighed for at udstede nye corona-restriktioner – noget som i dag er muligt for ministrene med baggrund i den nye epidemilov - og at gøre de fleste af de nuværende corona-restriktioner, herunder særligt reglerne om corona-pas, test-tvang og indskrænkning af forsamlingsfriheden, juridisk ugyldige.

Dette vil automatisk ske, hvis FRIDA får medhold i retssagen, da domstolene i givet fald fjerner det nødvendige juridiske hjemmelsgrundlag for restriktionerne. Hvis du er jurist, kan du selv læse det udkast til sagens påstande, som er indsat nederst i pressemeddelelsen, og derved se, hvordan dette rent teknisk gennemføres.

FRIDA er godkendt til at foretage landsdækkende indsamlinger, og er allerede nu gået i gang med at indsamle penge til retssagen. Vi forventer, at retssagen skal føres i to instanser, Landsretten og Højesteret, og samlet kommer til at koste omkring 500.000 kr. Udgifterne er dog meget vanskeligt at fastslå, da de både afhænger af, hvilket modspil, der kommer i sagen, af antallet af advokattimer, og af hvor meget frivilligt hjælp til bl.a. oversættelse fra engelsk til dansk og indhentelse af videnskabeligt og statistisk dokumentationsmateriale, det vil lykkes at få. Se nedenfor, hvordan du evt. selv kan være med til at hjælpe, hvis du ønsker at støtte sagen.

Hvis du ønsker at støtte sagen økonomisk, kan du bidrage ved at overføre penge til FRIDA’s konto i Danske Andelskassers Bank, Københavns Afdeling, konto nr. 5999 - 1051000. Alle indsamlede beløb vil ubeskåret blive anvendt til førelse af retssagen, primært til betaling for juridisk bistand.

FRIDA vil på sin hjemmeside www.frida.life med jævne mellemrum orientere om, hvor mange penge, der er indsamlet til formålet, og hvordan det går med retssagen, der planlægges ført af Støttrup Advokatfirma på Bredgade i København (www.stlaw.dk).

I første omgang satser FRIDA på at indsamle 100.000 kr., men skulle det komme så vidt, at det lykkes at indsamle 500.000 kr. vil indsamlingen bliver sat i bero indtil videre.

FRIDA søger også kontakt med personer, som har lyst, tid og evner til at hjælpe med til retssagen. Vi har brug for hjælp til:

 • Indsamling af penge (foreløbig det vigtigste mål).
 • Udbredelse af information om retssagens formål og indhold
 • Oversættelse af bevismateriale, særligt videnskabelige artikler, fra engelsk til dansk.
 • Indsamling og organisering af statistisk informationsmateriale, der fortæller om Covid-19’s smittefare, farlighed og udbredelse.
 • Nye medlemmer til FRIDA – det koster 300 kr. om året at være medlem.

 • Kontakt os, hvis du vil hjælpe! Vi kan kontaktes på e-mail:

  foreningenfrida@protonmail.com - HOVEDMAIL – skriv venligst til denne.
  m.kaastrup.christiansen@gmail.com (formand, cand. jur. & scient. soc. Mikkel Kaastrup)
  neuropraktor@yahoo.com (næstformand, kiropraktor Frank Christensen)
  frida-kasser@protonmail.com (Kasserer Lotte Mikkelsen)


  Indmeldelse i FRIDA:

  Hvis ønsker at indmelde dig i FRIDA, overfør da medlemsgebyret på kr. 300 til FRIDA’s konto nr. nr. 5999- 1051000 med teksten ”Indmeldelse” + dit fornavn og efternavn, og send så en e-mail til foreningenfrida@protonmail.com OG frida-kasser@protonmail.com med teksten:

  ”Hej Lotte,

  Jeg vil gerne være medlem af FRIDA, og har indbetalt kr. 300 i medlemsgebyr. Vær venlig at notere mig i medlemslisten – jeg giver samtykke til, at FRIDA opbevarer mine personoplysninger.”

  VEDLAEG helst kontoudskrift fra din netbank, som viser, at du har betalt de 300 kr., og husk at angive dit fulde navn og adresse, og også gerne dit telefonnummer.

  Vi får mange henvendelser pr. e-mail, og det kan derfor tage lidt tid, inden vi svarer.  Retssagens indhold:

  Retssagen kræver, at ministerierne skal anerkende, at en række af de udstedte corona-regler, herunder de væsentligste dele af corona-pas-bekendtgørelserne, og bekendtgørelsen om, at man ikke må forsamle sig mere end 500 personer på et sted, er ugyldige.

  Desuden kræver retssagen, at Sundhedsstyrelsen skal anerkende, at Covid-19 ikke er en alment farlig sygdom. Det er nemlig kun fordi Sundhedsstyrelsen i marts 2021, samtidig med Folketingets vedtagelse af den nye epidemilov, besluttede, at Covid-19 nu ikke som tidligere blot var en almindelig smitsom sygdom som influenza, men pludselig fra dag til dag var blevet en ”farlig”, alment farlig sygdom, at regeringen i dag med baggrund i den nye epidemilov har mulighed for at lave nye corona-restriktioner eller fastholde de eksisterende corona-restriktioner. Dén mulighed bortfalder øjeblikkeligt, hvis Covid-19 ikke er en alment farlig sygdom.

  Videre kræver retssagen, at Sundhedsministeren skal anerkende, at Covid-19 ikke er en samfundskritisk sygdom. For de fleste af corona-restriktionerne kan kun laves eller fastholdes, hvis Covid-19 er en samfundskritisk sygdom, ellers bortfalder det.

  Efter FRIDA’s opfattelse ved Sundhedsstyrelsen udmærket, at Covid-19 ikke er en alment farlig sygdom, men den har fået ordre om at påstå det alligevel, og dens ledelse har adlydt som så ofte før. Det er et åbent spørgsmål, om Sundhedsministeren ved, at Covid-19 ikke er en samfundskritisk sygdom, men efter FRIDA’s opfattelse ved stort set samtlige Folketingets medlemmer dette, lige som det er klart for de ansatte i Sundhedsministeriet, som har medicinsk indsigt. Men alligevel har Sundhedsministeren bestemt, at Covid-19 er en samfundskritisk sygdom – og her er vi ved kernen i den politiske forbrydelse, som corona-krisen er:

  De politiske magthavere mener de har ret til at bestemme hvad virkeligheden er, og at alle andre skal makke ret, også når de bestemmer, at virkeligheden er noget helt andet, end den virkelig er, og noget helt andet, end man ved hjælp af logisk tænkning, sund fornuft, egen personlig erfaring og anvendelse af videnskabelig metode kan bevise. De vil ikke blot have magt over vores kroppe – f.eks. tvinge os til at blive ”vaccinerede”, gå med masker og undlade at bevæge os frit i vores eget land, de vil også have magt over vores tanker og bevidsthed, og bestemme, hvad vi skal opfatte som virkeligt; derfor den udstrakte brug af censur, propaganda og ”faktatjekkere”.

  Samtidig tror de, at vi alle er så dumme, at vi ikke kan gennemskue deres narrespil og manipulationer, deres latterlige og absurde løgne, og deres sygelige magtbegær, selvom verden er fyldt med millioner af veluddannede og kritisk tænkende mennesker, som gennem deres liv har set mange løgne, bedrag og manipulationer, og ved at der altid er mennesker, som er villige til at anvende disse metoder til selviske formål.

  Som et oplagt eksempel på denne fordrejning af virkeligheden vha. løgne og vedholdende propaganda gennem de kontrollerede massemedier kan nævnes, at ”vaccinerne” ”imod covid-19” påstås at være vacciner (dvs. svækkede eller døde virus, som styrker immunforsvarets evne til at bekæmpe de levende virus), men i virkeligheden er genterapi, som foretager ændringer i den ”vaccineredes” celler og – så vidt det kan udledes af forskningslitteraturen – typisk forårsager store mængder mikroblodpropper hos de ”vaccinerede”. De påstås at kunne forhindre folk i at blive smittet med Covid-19, men kan det ikke, og de påstås at være ufarlige, men er tværtimod temmelig farlige for folks helbred, og har allerede medført tusindvis af dødsfald, alene i Danmark.

  Danske sundhedsmyndigheder beviser, at ”vaccinen” ikke beskytter imod Covid-19:

  At ”vaccinerne” ikke virker imod ”Covid-19” dokumenteres til fulde af de danske ”sundheds”myndigheder, f.eks. på Statens Seruminstituts hjemmeside:
  https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/covid-19-infektioner-efter-vaccination-07062021

  Her kan man læse, at 5.081 danskere er blevet ”smittet” med Covid-19 efter de har fået den første ”vaccination”:


  Smittet efter 1. vaccination
  I perioden 27. december til 1. juni har der været i alt 123.179 covid-19-tilfælde i Danmark. Ud af dem har der været 5.801 covid-19 tilfælde blandt personer der er vaccineret første gang, men inden at personen har fået andet stik. Det svarer til cirka 4,7% af tilfældene.
  Blandt disse 5.801 covid-19-tilfælde har der været 585 indlæggelser inden for 14 dage efter, at personen har fået en positiv PCR-test. Der er registreret 312 dødsfald inden for 30 dage efter den positive PCR-test. Smittet efter 2. vaccination SSI’s tal viser også, at der er fundet 1.334 covid-19-tilfælde, efter at en person er vaccineret anden gang. Det svarer til knap 1% af det totale antal covid-19-tilfælde.
  972 ud af de 1.334 tilfælde (72,8%) er fundet, efter at den fulde effekt af vaccinen er sat ind. De kaldes derfor for gennembrudsinfektioner. Det vil sige infektioner, der ”bryder igennem” vaccinens fulde effekt. Andelen af gennembrudsinfektioner svarer til 0,1 % af personer med forventet fuld effekt af vaccinerne. Blandt disse 1.334 covid-19-tilfælde har 147 været indlagt inden for 14 dage efter positiv PCR-test, og der har været 40 dødsfald inden for 30 dage efter den positive PCR-test. Af dem er de 107 indlæggelser og 22 dødsfald sket blandt personer med gennembrudsinfektioner.”

  Spørgsmålet er så, hvad der er årsagen til, at de blev indlagt, hhv. døde. Mon det skyldes ”vaccinen”, ”covid-19”, eller at de er blevet kørt over af en bus?

  SSI skriver videre, at disse ”gennembrudsvaccinationer” enten må skyldes, at ”vaccinen” ikke virker, eller at PCR-testen viser falske positive:


  Hvorfor får folk covid-19 trods vaccination?
  SSI peger på, at man selv efter lang tid udskille små mængder virus, som bliver fanget af de følsomme PCR-test, uden at de er blevet smittet igen. Og selvfølgelig kan en positive prøve være falsk positiv, men det forventer vi er sjældent. (hvorfor ikke? Alle forskere ved, at PCR-testen er ubrugelig). En mulighed er, at de er blevet smittet med covid-19 lige før, at de er blevet vaccineret og derfor først bliver testet positive efter vaccinationen. ”Men samlet er det forventeligt, at en vaccine ikke dækker 100%, og det kan betyde at der vil være en andel, der får et -ofte mildt- sygdomsforløb på trods af vaccination”, siger Rebecca Legarth.” Allerede dette er jo så sygt, at man brækker sig i lårtykke stråler, men det bliver værre endnu, for nu kommer vi til statistikken over dødsfald ”med ”vaccinen””, dvs. antallet af danskere, som er døde inden for 30 dage efter de blev ”vaccineret” ”imod Covid-19”.


  Død med corona-vaccinen

  I juni 2021 var ca. 4.500 danskere er døde inden for 30 dage efter de blev vaccineret imod Covid-19, mens der til sammenligning er ca. 2.500 danskere, som er døde inden for 30 dage efter de blev testet positive for Covid-19 (og husk på, at de fleste danskere er blevet testet MANGE GANGE for Covid-19 pga. regeringens test-tvang), men siden da er det ikke lykkedes at få nye tal ud af Statens Serum Institut, som fører disse statistikker, og FRIDA afventer svar på en forespørgsel om aktindsigt.

  SSI har dog oplyst, at den pr. 20. juli 2021 havde modtaget i alt 49.365 indberetninger om formodede bivirkninger ved Covid-19 vacciner. Alle danske læger er forpligtet til at lave en sådan indberetning, hvis de formoder, at en af deres patienters problemer er en bivirkning af vaccination, men en indberetning kræver jo både, at patienten søger læge, og at patienten og/eller lægen formoder, at problemet kunne skyldes Covid-19 vaccinen.

  Derfor må det virkelige tal for antallet af bivirkninger af Covid-19 vaccinen formodes at være væsentligt højere. En af mine kolleger oplyser f.eks., at han blev rigtig syg efter at være blevet vaccineret 1. gang, men ikke har talt med sin læge om dette – og det er vist det normale. Har DU spurgt i din omgangskreds blandt de mennesker, du kender som er blevet vaccineret, om de blev syge eller dårlige af vaccinationen, eller har haft andre bivirkninger?

  Covid-19 hævdes at være en meget farlig, og meget smitsom sygdom, skønt den bevisligt ikke er farligere end almindelig influenza; masker hævdes at beskytte imod virus-smitte, skønt alle videnskabelige studier, inklusive det store danske maskestudie, viser, at det gør de ikke; nedlukning af samfundet hæves at forhindre smittespredning, selvom både de videnskabelige studier og de mange erfaringer, der i 2020 – 2021 er gjort med omfattende nedlukninger af hele lande eller delstater viser, at det gør de ikke.

  Værst af alt, så hævdes det, at det giver logisk mening og er gavnligt, at staterne reagerer med forbud, nedlukninger, kontrol, lock-downs, rejserestriktioner osv. osv. på grund af en virus, som ikke er farligere end influenza, og som dræber færre mennesker end en række tidligere influenza-epidemier, som staterne overhovedet ikke reagerede på.

  For naturligvis giver disse nedlukninger ingen logisk mening, hvis de virkelig skete for at beskytte befolkningen. De giver kun logisk mening, hvis den virkelige hensigt er at kontrollere befolkningen gennem angst og misinformation, således som det nu er sket siden marts 2020.


  Dette emne kunne uddybes meget mere, men FRIDA henviser den interesserede læser til følgende:

  Thomas Soltaus dansksprogede video om Co(van)vid-19, oprindelig tilgængelig på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=iDMA--9J82U

  Som det ses, er den (naturligvis) blevet fjernet af Youtube, fordi den ”overtræder YouTubes regler for fællesskabet”, dvs. den indeholder sandheder, som YouTubes ejere ikke ønsker, at folk får kendskab til.

  Videoen er (12.08.2021) tilgængelig på bitchute.com:
  https://www.bitchute.com/video/hIgQSx2k79em/
  Hvis den forsvinder, kan den formentlig findes igen ved at søge på Thomas Soltau på bitchute.com eller rumble.com

  Hermann von Bering: The corona lie – unmasked: Evidence, facts, backgrounds

  Kan købes hos amazon.com som e-bog (USD 12,49), paperback eller hardcover:
  https://www.amazon.com/Corona-Lie-unmasked-Evidence-backgrounds-ebook/dp/B0928P7719/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1628643245&sr=1-1

  Eller hos Barnes and Noble:
  https://www.barnesandnoble.com/w/the-corona-lie-unmasked-hermann-von-bering/1139214037

  Eller hos Ad Libris i Norge:
  https://www.adlibris.com/no/bok/the-corona-lie---unmasked-evidence-facts-backgrounds-9783347280854

  FRIDA anbefaler tillige OOC’s hjemmeside, særligt siden med downloads:
  https://www.ooc.one/downloads/

  Bogen ”corona-overleverens håndbog” kan downloades her:
  https://usercontent.one/wp/www.ooc.one/wp-content/uploads/2020/09/Coronabook_small_web_nb_01-compressed.pdf?media=1627046473

  https://danmarkvaagner.dk/

  FRIDA modtager gerne forslag til andre bøger eller videoer, som burde medtages på listen over lødige, saglige, grundige og informative informationskilder.